"Các máy bay trực thăng hạ cánh với Joe tại các điều khiển." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Các máy bay trực thăng hạ cánh với Joe tại các điều khiển." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các máy bay trực thăng hạ cánh với Joe tại các điều khiển." tiếng anh câu này dịch: The helicopter landed with Joe at the controls.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login