"Nora đã không đáp ứng với những nỗ lực của tôi để làm nhẹ cuộc trò chuyện." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Nora đã không đáp ứng với những nỗ lực của tôi để làm nhẹ cuộc trò chuyện." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nora đã không đáp ứng với những nỗ lực của tôi để làm nhẹ cuộc trò chuyện." tiếng anh câu này là:Nora didn't respond to my attempts to lighten the conversation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login