"Chúng tôi ngồi và ngắm hoàng hôn." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Chúng tôi ngồi và ngắm hoàng hôn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi ngồi và ngắm hoàng hôn." tiếng anh câu này dịch: We sat and watched the sunset.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.