"Mỹ đáp trả bằng cách đưa quân vào Lào." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Mỹ đáp trả bằng cách đưa quân vào Lào." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mỹ đáp trả bằng cách đưa quân vào Lào." tiếng anh dịch: The US responded by sending troops into Laos.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login