"Trong những ngày đó, các diễn viên sẽ giết để đột nhập vào phim." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Trong những ngày đó, các diễn viên sẽ giết để đột nhập vào phim." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong những ngày đó, các diễn viên sẽ giết để đột nhập vào phim." dịch sang tiếng anh: In those days, actors would kill to break into film.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login