"Họ đã là bạn tốt kể từ đó." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Họ đã là bạn tốt kể từ đó." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã là bạn tốt kể từ đó." dịch câu này sang tiếng anh là: They have been good friends since then.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login