"Bệnh viện cố gắng đảm bảo rằng mọi người được nhìn thấy nhanh chóng." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Bệnh viện cố gắng đảm bảo rằng mọi người được nhìn thấy nhanh chóng." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bệnh viện cố gắng đảm bảo rằng mọi người được nhìn thấy nhanh chóng." câu này tiếng anh là: The hospital tries to ensure that people are seen quickly.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login