"Sự phấn khích làm dịu giọng cô." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Sự phấn khích làm dịu giọng cô." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự phấn khích làm dịu giọng cô." tiếng anh là: Excitement toned her voice.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login