"Các chàng trai đi qua cánh đồng để không làm hỏng mùa màng." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Các chàng trai đi qua cánh đồng để không làm hỏng mùa màng." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các chàng trai đi qua cánh đồng để không làm hỏng mùa màng." dịch sang tiếng anh: The boys skirted the field so as not to damage the crops.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login