"Tôi biết rằng Tim và tôi sẽ không thể tự mình làm toàn bộ công việc." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Tôi biết rằng Tim và tôi sẽ không thể tự mình làm toàn bộ công việc." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi biết rằng Tim và tôi sẽ không thể tự mình làm toàn bộ công việc." dịch câu này sang tiếng anh là: I knew that Tim and I wouldn't be able to do the whole job by ourselves.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login