"Tôi muốn làm sáng nơi này lên một chút." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi muốn làm sáng nơi này lên một chút." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi muốn làm sáng nơi này lên một chút." tiếng anh dịch: I want to brighten the place up a bit.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login