"Điều hiển nhiên với tôi là anh ta đã không nói sự thật." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Điều hiển nhiên với tôi là anh ta đã không nói sự thật." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điều hiển nhiên với tôi là anh ta đã không nói sự thật." dịch sang tiếng anh là: It was evident to me that he was not telling the truth.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login