"Các nhà toán học là một người thực tế người thậm chí không biết luộc trứng." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Các nhà toán học là một người thực tế người thậm chí không biết luộc trứng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà toán học là một người thực tế người thậm chí không biết luộc trứng." tiếng anh câu này dịch: The mathematician is an impractical person who can't even boil an egg.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login