"Hơi nóng bắt đầu làm cho giấy bóng kính bị nhăn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Hơi nóng bắt đầu làm cho giấy bóng kính bị nhăn." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hơi nóng bắt đầu làm cho giấy bóng kính bị nhăn." dịch câu này sang tiếng anh là: The heat was beginning to make the cellophane crinkle.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login