"Cô đã cảm thấy bị mắc kẹt bởi lưới trung thành và xấu hổ cũ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cô đã cảm thấy bị mắc kẹt bởi lưới trung thành và xấu hổ cũ." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã cảm thấy bị mắc kẹt bởi lưới trung thành và xấu hổ cũ." câu này dịch sang tiếng anh:She had felt trapped by the old mesh of loyalty and shame.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login