"Tên nhỏ giọt đó đã đề cập đến "bạn thân", cảnh sát trưởng." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Tên nhỏ giọt đó đã đề cập đến "bạn thân", cảnh sát trưởng." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tên nhỏ giọt đó đã đề cập đến "bạn thân", cảnh sát trưởng." câu này dịch sang tiếng anh là: That name-dropper mentioned "his pal", the chief of police.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login