"Cô ấy nói cô ấy ba mươi lăm. Nhưng sau đó một lần nữa cô có thể nói dối." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Cô ấy nói cô ấy ba mươi lăm. Nhưng sau đó một lần nữa cô có thể nói dối." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy nói cô ấy ba mươi lăm. Nhưng sau đó một lần nữa cô có thể nói dối." dịch câu này sang tiếng anh là: She says she's thirty-five. But then again she might be lying.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login