"Dòng sông đã trở thành một dòng nước xoáy." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Dòng sông đã trở thành một dòng nước xoáy." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dòng sông đã trở thành một dòng nước xoáy." dịch sang tiếng anh: The river had become a swirling torrent.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login