"Chúng tôi muốn biết lý do tại sao cô ấy không chấp nhận công việc." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Chúng tôi muốn biết lý do tại sao cô ấy không chấp nhận công việc." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi muốn biết lý do tại sao cô ấy không chấp nhận công việc." câu này tiếng anh dịch: We'd like to know the reason why she didn't accept the job.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login