"Cô hình dung cho mình gia đình ngồi bên đống lửa." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Cô hình dung cho mình gia đình ngồi bên đống lửa." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô hình dung cho mình gia đình ngồi bên đống lửa." câu này dịch sang tiếng anh là: She pictured to herself the family sitting by the fire.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login