"Chúng tôi nén qua hải quan trong thời gian không." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Chúng tôi nén qua hải quan trong thời gian không." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi nén qua hải quan trong thời gian không." tiếng anh câu này dịch: We zipped through customs in no time.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login