"Tôi nghĩ tốt nhất là vẽ một bức màn lên toàn bộ sự việc." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Tôi nghĩ tốt nhất là vẽ một bức màn lên toàn bộ sự việc." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nghĩ tốt nhất là vẽ một bức màn lên toàn bộ sự việc." dịch câu này sang tiếng anh: I think it best to draw a veil over the whole incident.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login