"Tôi cá là anh ấy vẫn còn trong bao tải." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Tôi cá là anh ấy vẫn còn trong bao tải." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi cá là anh ấy vẫn còn trong bao tải." câu này tiếng anh là: I bet he's still in the sack.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login