"Có một cuộc trao đổi thẳng thắn về quan điểm tại cuộc họp." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Có một cuộc trao đổi thẳng thắn về quan điểm tại cuộc họp." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có một cuộc trao đổi thẳng thắn về quan điểm tại cuộc họp." câu này dịch sang tiếng anh:There was a frank exchange of views at the meeting.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login