"Tôi được một trong những tay sai của cô ấy đưa vào văn phòng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tôi được một trong những tay sai của cô ấy đưa vào văn phòng." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi được một trong những tay sai của cô ấy đưa vào văn phòng." tiếng anh là: I was shown into the office by one of her minions.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login