"Những kẻ dưới quyền đã bắt đầu tổ chức các cuộc biểu tình của họ." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Những kẻ dưới quyền đã bắt đầu tổ chức các cuộc biểu tình của họ." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những kẻ dưới quyền đã bắt đầu tổ chức các cuộc biểu tình của họ." dịch sang tiếng anh là: The underdogs were beginning to organize their protests.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login