"Càng học được một người đàn ông là, khiêm tốn hơn ông thường là." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Càng học được một người đàn ông là, khiêm tốn hơn ông thường là." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Càng học được một người đàn ông là, khiêm tốn hơn ông thường là." dịch sang tiếng anh là: The more learned a man is, the more modest he usually is.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login