"Có một luyện thi như vậy trong nhà thờ." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Có một luyện thi như vậy trong nhà thờ." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có một luyện thi như vậy trong nhà thờ." tiếng anh câu này là:There was such a cram in the church.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login