"Bệnh viện đã bội chi ngân sách 70.000 đô la." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Bệnh viện đã bội chi ngân sách 70.000 đô la." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bệnh viện đã bội chi ngân sách 70.000 đô la." tiếng anh câu này dịch: The hospital has overspent its budget by $70,000.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login