"Ông chôn cất các thi thể trong một ngôi mộ duy nhất với cây thánh giá bằng gỗ làm điểm đánh dấu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Ông chôn cất các thi thể trong một ngôi mộ duy nhất với cây thánh giá bằng gỗ làm điểm đánh dấu." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông chôn cất các thi thể trong một ngôi mộ duy nhất với cây thánh giá bằng gỗ làm điểm đánh dấu." câu này tiếng anh dịch: He buried the bodies in a single grave with a wooden cross as a marker.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login