"Việc xác định tính cách và quan điểm của ông dường như là cần thiết." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Việc xác định tính cách và quan điểm của ông dường như là cần thiết." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Việc xác định tính cách và quan điểm của ông dường như là cần thiết." tiếng anh là: The ascertainment of his character and views seemed to be necessary.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login