"Ở một mức độ nào đó, điểm số của học sinh là một sự phản ánh về giáo viên." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Ở một mức độ nào đó, điểm số của học sinh là một sự phản ánh về giáo viên." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ở một mức độ nào đó, điểm số của học sinh là một sự phản ánh về giáo viên." tiếng anh dịch: On some level, a student's grades are a reflection on the teacher.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login