"Bước tiến nhảy, Mary, không thể là một cây đinh hương vàng như vậy." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Bước tiến nhảy, Mary, không thể là một cây đinh hương vàng như vậy." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bước tiến nhảy, Mary, không thể là một cây đinh hương vàng như vậy." câu này tiếng anh dịch: Step forward to dance, Mary, don't be such a wallflower.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login