"Anh tôi hét lên đau đớn khi quả bóng đập vào người anh." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Anh tôi hét lên đau đớn khi quả bóng đập vào người anh." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh tôi hét lên đau đớn khi quả bóng đập vào người anh." tiếng anh là: My brother shouted in pain as the ball hit him.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login