"Bạn luôn có thể nghe thấy giọng nói của cô ấy trên mọi người khác." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Bạn luôn có thể nghe thấy giọng nói của cô ấy trên mọi người khác." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn luôn có thể nghe thấy giọng nói của cô ấy trên mọi người khác." tiếng anh dịch: You can always hear her voice above everybody else's.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login