"Máy bay của chúng tôi bắt đầu hạ xuống." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Máy bay của chúng tôi bắt đầu hạ xuống." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Máy bay của chúng tôi bắt đầu hạ xuống." câu này dịch sang tiếng anh là: Our plane started to descend.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login