"Ông đã dành cả cuộc đời trưởng thành của mình trong quân đội." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Ông đã dành cả cuộc đời trưởng thành của mình trong quân đội." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã dành cả cuộc đời trưởng thành của mình trong quân đội." dịch câu này sang tiếng anh: He'd spent all his adult life in the army.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login