"Quy tắc ngón tay cái của mỗi học sinh nên là: học tập chăm chỉ!" tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Quy tắc ngón tay cái của mỗi học sinh nên là: học tập chăm chỉ!" tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Quy tắc ngón tay cái của mỗi học sinh nên là: học tập chăm chỉ!" tiếng anh là: Every student's rule of thumb should be: study hard!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login