"Cô nhận bằng tiến sĩ lịch sử năm 1998." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Cô nhận bằng tiến sĩ lịch sử năm 1998." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô nhận bằng tiến sĩ lịch sử năm 1998." dịch sang tiếng anh là: She received her doctorate in history in 1998.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login