"Marx đã viết về các cuộc đấu tranh chính trị của giai cấp công nhân." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Marx đã viết về các cuộc đấu tranh chính trị của giai cấp công nhân." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Marx đã viết về các cuộc đấu tranh chính trị của giai cấp công nhân." câu này tiếng anh dịch: Marx wrote about the political struggles of the working class.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login