"Sally không làm việc vào ngày mai." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Sally không làm việc vào ngày mai." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sally không làm việc vào ngày mai." câu này dịch sang tiếng anh là: Sally isn't working tomorrow.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.