"Patsy được coi là một ca sĩ nhạc đồng quê và phương Tây, nhưng điều đó quá đơn giản." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Patsy được coi là một ca sĩ nhạc đồng quê và phương Tây, nhưng điều đó quá đơn giản." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Patsy được coi là một ca sĩ nhạc đồng quê và phương Tây, nhưng điều đó quá đơn giản." dịch câu này sang tiếng anh: Patsy was pigeonholed as a Country and Western singer, but that's too simple.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login