"Geoff là quá nhiều của một người theo chủ nghĩa cá nhân để làm đội trưởng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Geoff là quá nhiều của một người theo chủ nghĩa cá nhân để làm đội trưởng." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Geoff là quá nhiều của một người theo chủ nghĩa cá nhân để làm đội trưởng." câu này tiếng anh dịch: Geoff was too much of an individualist to be team captain.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login