"Ông là một người quản lý hiệu quả." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Ông là một người quản lý hiệu quả." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông là một người quản lý hiệu quả." câu này dịch sang tiếng anh:He is an efficient manager.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login