"Cô y tá băng bó mắt cá chân bị bong gân." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Cô y tá băng bó mắt cá chân bị bong gân." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô y tá băng bó mắt cá chân bị bong gân." dịch sang tiếng anh: The nurse bandaged up his sprained ankle.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.