"Chàng trai trẻ được khuyên đừng từ bỏ công việc hàng ngày." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Chàng trai trẻ được khuyên đừng từ bỏ công việc hàng ngày." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chàng trai trẻ được khuyên đừng từ bỏ công việc hàng ngày." tiếng anh câu này dịch: The young man was told not to give up the day job.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login