"Glazer né một câu hỏi về sự liên quan của anh ấy trong vụ bê bối ngân hàng." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Glazer né một câu hỏi về sự liên quan của anh ấy trong vụ bê bối ngân hàng." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Glazer né một câu hỏi về sự liên quan của anh ấy trong vụ bê bối ngân hàng." dịch sang tiếng anh: Glazer ducked a question about his involvement in the bank scandal.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login