"Côn trùng là động vật rõ ràng." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Côn trùng là động vật rõ ràng." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Côn trùng là động vật rõ ràng." dịch câu này sang tiếng anh: Insects are articulate animals.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login