"Nếu bạn muốn trang trí cho mùa hè, hãy thử thể dục nhịp điệu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Nếu bạn muốn trang trí cho mùa hè, hãy thử thể dục nhịp điệu." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu bạn muốn trang trí cho mùa hè, hãy thử thể dục nhịp điệu." tiếng anh là: If you want to get in trim for summer, try aerobics.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login