"Sự rút lui của quân đội là có trật tự." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Sự rút lui của quân đội là có trật tự." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự rút lui của quân đội là có trật tự." tiếng anh dịch: The army's retreat was orderly.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login